Stora satsningar på en attraktiv stadskärna

 

Uddevallas centrum är fullt av liv med många unika butiker, mysiga caféer och krogar. Invånarantalet växer, turister strömmar till, men ökar gör även konkurrensen om handeln med Sveriges största handelsplats en bit utanför Uddevalla. Kommunen satsar nu stora pengar för att göra stadskärnan ännu mer attraktiv, och organisationen Centrumutveckling arbetar aktivt för att staden ska vara levande.

Uddevalla centrum utvecklas och förändras i takt med att befolkningen ökar och turisterna strömmar till. Centrala Udde­valla är inne i en mindre byggboom där äldre kontorslokaler görs om till bostäder, exempelvis Bohusläningens tidigare hus. Men även nyproduktion av lägenheter är i full gång, bland annat genom Udde­vallahem.

Sveriges största handelscentrum Torp utanför Uddevalla är en turistmagnet och en stark konkurrent till handeln i centrum. Stadskärnan i många städer har börjat utarmas när de stora varuhusen lockar folklivet utanför centrum Det gäller att hitta en balans där man bevarar och utvecklar den unika stadsmiljön.

– Stadens hjärta finns ju i centrum. Här rör sig människorna, många bor centralt, här finns skolor och parker – så det är klart att stadskärnan ständigt har behov av förnyelse, säger Martin Hollertz som är gatu- och parkchef.

60 miljoner satsas på centrumförnyelse där det handlar om att göra stadskärnan mer attraktiv. Några exempel är Hassel­backen, parken som Bäveån rinner igenom – här pågår ombyggnad av kajerna så att de blir mer attraktiva, med bland annat trappor ner mot vattnet. Även Kungstorget ska få ett lyft, med bland annat en ny konstnärlig utsmyckning. Norra Hamngatan som ligger i det så kallade å-rummet och är både bil- och bussgata, ska göras om till ett gångfartsstråk (biltrafik på de gåendes villkor). Hela projektet föregås av en medborgardialog där Uddevallaborna får komma med synpunkter och idéer.

– Andra stadsprojekt vi arbetar med är belysningen i centrala Uddevalla, som syftar till att göra centrum både tryggare och mer attraktivt, säger Martin Hollertz. Dessutom har vi fått extra pengar för skötselåtgärder, exempelvis städning varje dag.

I den gemensamma organisationen Cen­trum­utveckling där både kommunen, näringsidkarna och fastighetsägarna finns med, är Kent Håkonsen anställd som utvecklare.

– Det behövs en gemensam motor när det gäller att utveckla stadskärnan och stärka konkurrensen för alla mindre butiker, caféer och restauranger som gör staden intressant. Ett levande centrum lockar både invånare och besökare, säger Kent Håkonsen.

Centrumutveckling har tagit initiativ till en rad populära event, exempelvis marknader på torget, Uddevallakalaset med mat, dryck och musik, Street Market, Nattsudd och Barnens dag.

– Vi har flera grupper som arbetar med etableringar, marknadsföring och stadsmiljö. En växande stadskärna ställer krav – inte minst på oss som är verksamma i city, menar Kent Håkonsen.

– Vi måste med gemensamma krafter förvalta utvecklingen, fylla stadskärnan med puls, liv och rörelse.

För näringsidkarna i Uddevalla cent­rum handlar vardagen mycket om att hävda sig i konkurrensen med det externa köpcentrumet Torp.

– Handel föder handel, Uddevalla har ett högt handelsindex och det gäller för handeln i centrum att hela tiden anstränga sig för att kunderna ska vilja komma in och besöka centrum för sina inköp. Därför är det så viktigt att vi ser till att Uddevalla centrum får vara en attraktiv mötesplats att bo, leva och arbeta i, säger Kent Håkonsen.

Uddevalla 20100603. Folk i city på gågatan. Foto: Yvonne Jägerbrand
Det myllrar av folk i Uddevalla på sommaren. Centrum är stadens hjärta som ska vara levande och attraktivt. Både kommunen och organisationen Centrumutveckling satsar stort.