Informationsträff om översvämningsskydd

 oversvamning+Bavean

Informationsträffen om projekt Översvämningsskydd. Mötet är tisdag 26 januari.

– Vi vill berätta mer om den handlingsplan som vi håller på att ta fram och samtidigt också ge en möjlighet tilll berörda att lämna synpunkter och ställa frågor, säger Ewa Christiansson som är projektledare.

Tid och plats:
Tisdag den 26 januari klockan 18.30 på Bohusläns museum i hörsalen.

De fastighetsägare och verksamhetutövare som glömt att anmäla sig kan
kontakta Ewa Christiansson. Det finns fortfarande företagsplatser kvar.

Uddevalla kommer med tiden att beröras av permanent stigande havsnivåer utöver de idag mer eller mindre regelbundna översvämningarna som uppstår vid ogynnsam väderlek. Arbetet med att ta fram en handlingsplan för hur ett översvämningsskydd ska utformas i centrala Uddevalla pågår för fullt och kommer att presenteras i juni 2016.

För mer information kontakta gärna:
Ewa Christiansson
Projektledare
Telefon 0522-69 64 78