Efter varvskrisen växte entreprenörsandan

 

Bohuslän är känt för företagsamhet. Många mindre företag har vuxit rejält  genom åren. I Uddevalla finns idag 5 000 företag, många med en bakgrund från den gamla varvstiden.

Vy över Uddevalla centrum
När Uddevallavarvet lades ner 1986 och därefter Volvo, trodde många att det skulle bli massarbetslöshet. Men istället har en hel del småföretag startats i Uddevalla och börjat växa av egen kraft och duglighet.

Det var Uddevallasonen Gustaf B Thordén, född 1894, som startade Uddevallavarvet 1946. Redan året därpå levererades det första fartyget, och varvet blev snabbt Bohusläns största arbetsplats. 1958 började man serieproducera supertankers, men då var varvet redan på obestånd. På 70-talet tog staten över. Men varvskrisen var ett faktum, och1984 beslutade man om nedläggning. 1986 levererades det sista fartyget och den stora bockkranen föll.

Nedläggningen var ett hårt slag för de 2 500 varvsarbetarna, och man befarade massarbetslöshet.

”Är det här dödsstöten för Uddevalla?” frågade en tevereporter som intervjuade anställda efter nedläggningsbeskedet.  ”Ja det här är en katastrof”, menade merparten av de intervjuade.

Men så kom Uddevallapaketet där staten tillsammans med Volvo investerade 2 miljarder kronor som gav jobb för 1 000 personer. Volvo-eran tog slut sommaren 2013 och idag är det Benders som äger och driver fabriksområdet.

– När Uddevallavarvet lades ner hade vi högkonjunktur i landet och krisen blev inte så kännbar som många befarade. Många varvsarbetare fick jobb på Volvo och runt om i regionen. Det var först på 90-talet som den stora lågkonjunkturen kom, säger Uddevallas näringslivschef Lars Hultberg. Företag försvann och arbetslösheten var stor.

Men den här svåra tiden blev även en vändpunkt, menar Lars Hultberg.

– Det fanns ju kompetens och ett gediget teknik- och hantverkskunnande i Uddevalla.  Fler och fler började fundera på om de skulle starta eget.

Kommunen anordnade olika startprojekt för att stödja entreprenörsandan. Så småningom började hjulen att rulla, men nu med många mindre företag som hade ambitioner, och som nu 2014, har blivit stora. Det fanns till exempel flera underleverantörer till varvet som lade om sin verksamhet. Ett av dem omsätter mer än en miljard idag, vilket knappast hade hänt om inte varvet lagts ner. När Volvo etablerade sig drogs motorväg till Uddevalla, vilket betyder mycket för handeln idag.

– Sedan mer än tio år ökar företagen i Uddevalla med ungefär 300 stycken varje år, säger Lars Hultberg. Ju fler som startar desto fler förebilder blir det när det gäller företagsamhet. Idag har vi ett sjudande näringsliv och med etableringen av IKEA är vi dessutom en av de största handelsplatserna i Sverige.

Naringsliv 2
Idag har vi ett sjudande näringsliv och en stark entre­prenörsanda i Uddevalla säger Lars Hultberg