Förvaltnings AB Västerstaden

vasterstadeb

Förvaltnings AB Västerstaden
Box 11094
404 22  GÖTEBORG

Besöksadress: Viktoriagatan 3, Göteborg
Växel: 031-800 780
Fax: 031-802 303

E-post: anne.rohman@vasterstaden.se

Hemsida: www.vasterstaden.se