Hur vill du bo i framtiden?

Hur och var vill du bo i kommunen?

Hur och var vill du bo i kommunen?

Tekniska kontoret i Uddevalla kommun genomför just nu en enkät för att ta reda på vilka områden i kommunen som är mest intressanta att använda för bostadsändamål. Enkäten är öppen för alla som vill lämna synpunkter.

I enkäten får man svara på om man helst skulle vilja bo i villa eller lägenhet, i staden eller ute på
landsbygden. Man får också ranka vilka områden i kommunen som man helst skulle vilja ha sin
bostad i.
– Uddevalla växer och allt fler vill bo här. För kommunen är det viktigt att veta om strategierna är rätt
när det gäller markinnehav och framtagande av kommunala detaljplaner, att de överensstämmer med
människors önskemål. Vi vill ha en bredare bild av var folk vill bosätta sig och detta är ett sätt att
skaffa sig det, säger Stefan Björling, utredare.
Klicka här för att komma till frågeformuläret