Mycket talar för Uddevalla kommun

Flygfoto över Ljungs kile Hjartat-i-fjorden (1)

Uddevalla är hjärtat i Bohuslän. Med sitt lättillgängliga läge mellan Göteborg och Oslo är det Bohusläns största stad. Här finns gott om förskolor och grundskolor i tätorten och i de omkringliggande orterna. Här finns Sveriges största gymnasieskola med unika utbildningsmöjligheter, vuxenutbildning och högskolestudier för vuxna.

Med tåg, buss eller bil på E6 och riksväg 44 tar du dig lätt till arbetsplatser runt om i regionen.  Politiker i kustkommunerna och näringslivet gör gemensam sak och driver frågan för en utbyggd Bohusbana och mötesspår som kortar restiden ytterligare mellan Göteborg och Uddevalla. Under 2015 ska de första kapacitetsförbättringarna vara klara.

Kulturlivet är brett och erbjuder aktiviteter för unga och vuxna. Bohusläns museum med konsthallen är det mest välbesökta regionmuseet i Sverige, och är en given mötesplats för Uddevallabor och besökare.

Näringslivet är ständigt växande – varje år etableras 300 nya företag i kommunen och med de nya etableringarna på handelsområde Torp har trycket ökat än mer.

Alla aktörer i Uddevalla kommun, medborgarna, näringslivet, föreningslivet och den kommunala organisationen, är viktiga i utvecklingen av Uddevalla kommuns framtid. Många av dem möter du i vår bobilaga. Det är också därför vi valt att göra den tillsammans – Uddevalla Näringsliv och Uddevalla kommun.

Klicka här för att läsa vår bobilaga

Ledare 3
Jessica Barck, projektkoordinator och Patric Westdahl, styrelseordförande, Uddevalla Näringsliv.

Ledare
Carina Johansson, förvaltningschef Miljö & Stadsbyggnad och Ann-Louise Öhrn, informationschef, Uddevalla kommun.