Ny gång- och cykelbro över Bäveån kommer på plats


På tisdag 12 januari kommer den nya gång- och cykelbron över Bäveån vid Fossumsbergsvägen att lyftas på plats. Bron ingår som en del av Strandpromenaden, som startar vid Skalbankarna.

Brokonstruktionen som är 15 meter lång kommer att lyftas på plats med hjälp av en större kran under tisdag förmiddag. Arbetet med bron har blivit något försenat, men en första besiktning av bron kommer att ske under nästa vecka, den 19 januari.

– Efter denna besiktning tar vi ställning till om vi kan öppna bron för allmänheten, men med största sannolikhet öppnas den först i början av april. Vi har kvar att sätta upp staket och stöttande konstruktion vid brofästena mot gång- och cykelvägen, samt asfaltsläggning och dikesgrävning. Detta kan vi göra först när tjälen i marken släpper, säger Anders Löfström, projektledare.

Karta Fossumsbergsbron

För mer information, kontakta gärna:
Kundtjänst
Tekniska kontoret
Telefon 0522-69 64 00