Ny Samhällsbyggnadsnämnd

uddevallabron+vinter

Nu finns inte Miljö- och stadsbyggnad och Tekniska kontoret längre. Förvaltningarna har slagits ihop till en ny Samhällsbyggnads­förvaltning från och med 1 januari.

Den nya förvaltningen kommer att bli indelad i fem nya avdelningar med ansvar inom myndighetsutövning, planering, genomförande, service och stab/administration.

– Det är mycket kvar att göra innan de nya avdelningarna har fått rätt namn och innehåll, hela 2016 kommer att präglas av förändring för våra anställda, säger Carina Johansson som är förvaltningschef.

Den nya förvaltningen kommer att ta ett större ansvar för hela samhällsbyggnadsprocessen genom samordning och effektivisering.

Carina Johansson har ett drömscenario där Uddevalla kommun skapar förutsättningar för ett gott och enkelt liv för både medborgare och medarbetare.

– Vi ska förenkla för dem som behöver oss, göra det enkelt och roligt att bo, besöka eller utvecklas i Uddevalla.

– Samtidigt ska vi använda våra medarbetares tid och kompetens på rätt sätt. Genom att slå ihop förvaltningarna så att vi kan arbeta smartare än vad vi gör idag.

Förvaltningarna har en gemensam samhällsbyggnadsnämnd sedan 1 januari 2015.