Sveriges vackraste strandpromenad finns i Uddevalla

Uddevalla 20140320 Strandpromenaden vid Byfjorden i UddevallaFoto:PeO Nilsson

Strandpromenaden i Uddevalla anses av många som Sveriges vackraste. 2009 fick den pris av Trafikverket, och faktum är att det 9 kilometer långa gång- och cykelstråket har blivit en riktig turistmagnet.

Strandpromenaden, som invigdes 2006, sträcker sig från de mer än 10 000 år gamla snäckskalsbankarna i Kuröd i östra Uddevalla och går genom centrum, sedan vidare längs kusten till badplatsen i Lindesnäs.

– Redan efter varvskrisen började planerna på ett  längre gångstråk ta form, berättar kommunens planchef Hans Johansson. Idén var att göra en stålkonstruktion mot vattnet och använda sig av de friställda varvsarbetarnas kunskaper. Men det hela lades i malpåse, och först när Uddevalla Näringsliv tog initiativ till att ta upp projektet på nytt, och tillsammans med och ett antal privatpersoner, startade en insamling så kom arbetet igång. Uddevallaborna tillsammans med företagarna lyckades få ihop 2,2 miljoner, resten sköt kommunen till.

Strandpromenaden kan delas in i tre delar: skogsdelen, stadsdelen och stranddelen. Den som promenerar här får både intressant historia till livs och fina naturupplevelser.  Gångstråket blir en förbindelse mellan staden och dess fritidsområden. På vissa ställen, vid Skeppsvikens badplatser, har man lyckats med det till synes omöjliga, nämligen att låta promenaden gå via bryggor, sinnrikt konstruerade i trä och stål, runt branta bergssidor som stupar ner i vattnet.

Under sommarsäsongen kan man ta badbåten M/S Sunningen som lägger till vid tre bryggor längs Strandpromenaden; Svensk­holmen, Gustafsberg och Lindesnäs.

Inne i centrala Uddevalla går leden utmed Bäveån genom Regementsparken. Innan målet nås i Lindesnäs passerar man Gustafsberg, som är Sveriges äldsta badort.

– Om vi har Sveriges vackraste gångstråk i Uddevalla får väl var och en avgöra, säger Hans Johansson. Men att Strand­promenaden fick Vackra vägars pris 2009 av Vägverket säger väl något om kvaliteten.

Uddevalla 20140320 Strandpromenaden vid Byfjorden i UddevallaFoto:PeO Nilsson
Att gå Strandpromenaden i Uddevalla är både ett äventyr och en historisk vandring. På vissa ställen har man gjort tekniskt avancerade konstruktioner mot havet.