Torp växer med IKEA

 

vy över torp

Handelsområdet Torp etablerades 1991. Just nu sker omfattande utbyggnader på den östra sidan om E6 där IKEA och Ikano etablerar handelshus.

IKEA beräknas öppna våren 2013. Även Steen&Ström ska bygga ut befintliga Torp köpcentrum till en stor sammanhängande byggnad med plats för fler butikslokaler. Totalt sett kommer handelsytorna mer än fördubblas och Torp befäster sin position som ett av Sveriges största handelsområden.

För att klara de ökade trafikmängderna kommer även vägsystemet att byggas ut med nya leder och på- och avfarter norr om området. Hela infrastrukturen beräknas vara klar 2015.

Du kan följa utbyggnaden genom information, nyhetsbrev och webbkamera på kommunens hemsida.