Uddevalla bäst i länet i HSBs Bostadsindex

HSB presenterar i dag sitt bostadsindex där Uddevalla får högst poäng i Västra Götaland följt av Härryda och Trollhättan.

I riket toppas årets Bostadsindex av Umeå följt av Höganäs och Uddevalla. Det är de tre kommuner som arbetar bäst med att motverka bostadsbristen.

Om HSBs Bostadsindex

HSB presenterar i dag sitt bostadsindex där Uddevalla får högst poäng i Västra Götaland. Kommunen har brist på bostadsmarknaden i dagsläget men har varit bra på att få sina planer för byggandet påbörjade och har uppdaterade riktlinjer för bostadsförsörjningen. HSBs Bostadsindex omfattar 70 tillväxtkommuner i landet och bedömer kommunerna efter hur de arbetar för att motverka bostadsbristen.

Det råder nu brist på bostäder i 155 av landets 290 kommuner. Och i 139 av dessa ökar dessutom behovet av bostäder genom inflyttning till kommunen. Även i kommuner där det totalt sett råder balans på bostadsmarknaden, är det ofta brist på bostäder i stadskärnorna eller på bostäder som är lämpliga för unga.

I HSBs bostadsindex fördelas poäng baserat på planerat byggande, påbörjande av tidigare byggplaner, bostadssituationen för unga och riktlinjer för bostadsförsörjning. Sedan förra året baseras indexet på situationen under den senaste femårsperioden.

I Västra Götaland får Uddevalla högst poäng (11,2 poäng av 16 möjliga), följt av Härryda och Trollhättan.

HSBs bostadsindex väger samman fyra parametrar av relevans för bostadsmarknaden. Underlaget baseras på Boverkets fem senaste bostadsmarknadsenkäter (2009-2013) som besvarats av i stort sett samtliga kommuner i landet.

HSBs bostadsindex omfattar de 70 kommuner med fler än 20 000 invånare som dels uppgett att de i dagsläget har brist på bostadsmarknaden, dels har ett flyttnetto som överstiger 3,0 personer per 1000 invånare. Mindre kommuner och kommuner med bostadsöverskott eller med ett lägre flyttnetto omfattas inte.

Bostadsindex 2014