Uddevalla Stadsisbana

Nu är det dags för ett nytt paradprojekt i Uddevalla Näringsliv
Uddevalla Stadsisbana

Uddevalla Näringsliv tog initiativet till Strandpromenaden som invigdes 2006. Genom en insamling, där både privatpersoner och företag bidrog, lämnade vi en check på 2,2 miljoner till Uddevalla kommun. Vår strandpromenad fick Vägverkets utmärkelse Vackra vägars pris 2009 – vilket lyft det blev för Uddevalla kommun!!

Nu tycker vi att det är dags för ett nytt paradprojekt, 10 år efter att Strandpromenaden invigdes. Därför kommer Uddevalla Näringsliv tillsammans med Uddevalla kommun att anlägga en stadsisbana i museiparken. Vi avser att starta en insamling där både privatpersoner och näringsliv kan bidra till detta projekt.

Uddevalla Stadsisbana skall vara tillgänglig för medborgare och besökare. Syftet är att vi vill vara med och skapa ett attraktivt centrum där människor vill vistas. Ytan kommer att vara isbana under december – februari och även fortsättningsvis en eventyta under sommarhalvåret. Genom att skapa en isbana i centrala Uddevalla ökar vi aktiviteten och flödena av människor i centrum. Vi bidrar också till en aktivare livsstil i Uddevalla kommun.

Glädjande nog tog Thordénstiftelsen 160411 beslut om ge ett bidrag på 500tkr till projektet, beslutet förutsätter kommunal medfinansiering.

Vi för nu en dialog med kommunen och driftkostnader för anläggningen, samt att isbanegruppen jobbar vidare med projektering och insamling.

I isbanegrupp ingår:
Anneli Hansson, Blomsterlandet
Svante Olsson, Mc Donald´s
Patric Westdahl, Erik Hemberg Fastighets AB
Torbjörn Wernersson, Carlia
Magnus Wedholm, PEAB
Thomas Aebeloe, Uddevallahem
Bosse Ahlén, Ahlén & Co
Jessica Barck, VD Uddevalla Näringsliv

För mer information kontakta:
Jessica Barck
VD Uddevalla Näringsliv
0737-775647
jessica@uddevallanaringsliv.se

isbana2 stadsisbana1