Bastionen, en visionsskiss

Uddevallahem har gjort en visionsskiss över kvarteret Bastionen på Strömstadsvägen. Här planerar de att bygga nya lägenheter i ett mycket intressant centralt läge, nära kommunikationer.

I den här idéskissen har vi byggnader som är fyra våningar höga och omger en innergård i fint läge mot väster. Det kan komma att handla om ett 60-tal lägenheter, samtliga ettor och tvåor som vi tänker oss nu.

Projektet är under utredning. Något beslut om byggstart är ännu inte fattat.