I kvarteret Bastionen på Strömstadsvägen planerar Uddevallahem för nya bostäder i ett bra läge, nära både centrum och alla kommunikationer.

Vi tror att tomten skulle passa väl för storleksmässigt lite mindre lägenheter och i den idéskiss vi tagit fram ryms ett 60-tal ettor och tvåor.

Bastionen är ett av Uddevallahems framtida projekt där vi hoppas kunna få bygga attraktiva lägenheter, men något beslut är än så länge inte fattat.

Observera att samtliga bilder bara är idéskisser på hur huset skulle kunna se ut den dag vi beslutar oss för att bygga på tomten.